لوگو سیتی مال

اولین پاساژ مجازی زنجیره ای در ایران

اولین پاساژ مجازی در ایران

اولین پاساژ مجازی زنجیره ای در کشور، با نام سی تی مال، بزودی با شعبات متعدد افتتاح میگردد.

اطللاعات بیشتر در مورد این مجتمع بزودی در این وب سایت و همچنین صفحه ی اینستاگرام ما قرار میگیرد.

منتظر باشید…