توضیحات

شهرداری ها سازمان های عمومی غير دولتی هستند كه در گذشته های دور به نام بلديه تأسيس گرديد و شروع به فعاليت كرد كه تحت نظارت شورای اسلامی شهر ها سرپرستی و اداره می شوند.

شهرداری ها دارای وظايف قانونی خاص اند آخرين قانونی كه در آن راجع به جايگاه قانونی شهرداری ها مطالبی ذكر شد، قانون فهرست نهادهای عمومی غير دولتی مصوب سال 1373 است.

درآمدهای شهرداری از طريق وصول عوارض های مختلف - صدور پروانه ساختمانی - نوسازی كه اغلب در درآمدهای شهرداری از راه وصول عوارض و فروش خدمات تأمين می‌گردد. در واقع شهرداری بودجه عمومی دولتی ندارد.

 

آدرس:
  • شهر:
    رشت
لوکیشن:

ميدان دکتر حشمت, Rasht, Gilan, Iran